Minggu, 21 November 2010

AJIAN KAYA HARTA


AJIAN KAYA HARTA


Sedikit atau banyak, kecil
atau besar – rezeki
seseorang memang telah
diatur oleh Allah SWT, tapi
dalam Al-Qur ’an juga
disebutkan “Allah tidak
akan merubah nasib
seseorang kecuali orang
tersebut berusaha
merubahnya sendiri ”.

Kaedah ini menunjukkan
pentingnya usaha untuk
maju – selalu tambah –
bahkan denagn tingkatan
kemampuan dalam
berusahalah nasib
seseorang ditentukan
termasuk rezeki.

Adapun ajian dibawah ini
adalah ijazah yang banyak
dijalani oleh nenek
moyang kita yang berasal
dari jawa yang konon
bersumber dari para Wali
Jawa yang jadi sesepuh
atau penasihat spiritual di
Kerajaan Majapahit yang
dulu banyak diberikan
kepada abdinya yang
kesusahan rezeki.

Syarat-syaratnya :
• Mahu menjalani ibadah
(solat) dengan baik.
• Benar-benar dalam
keadaan kepepet / papa
dan memerlukan.
• Puasa sunnah hajat 40
hari.
• Selama puasa makannya
hanya sekali, baik buka
maupun sahur iaitu pukul
12 malam.
• Selama puasa setiap
malam sebelum makan
baca do ’a / mantra.
• Setelah selesai puasa
terus nglowong 3 hari 3
malam.

Mantranya :
"Bismillahirrohmaanirrohiim
Ingsun amatek ajiku si
wisakrama
Marmati kakang kawah
adhi ari-ari
Sadulurku papat kalima pancer
Saduluruku kang
kerawatan kang ora kerawatan
Kang metu bareng sedino lan ora metu bareng
sedina Lan sedulurku kabeh bae Bapanta ana ngarep Ibunta ana mburi Mara bukaken geongku
Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah Ayo podo tumandango
bebarengan
Podo gawanen
kalumpukno dadi siji.Saking kersane Allah Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah".
(Setelah menjalani puasa 40 hari dan nglowong 3
hari 3 malam, do ’a /
mantra ini supaya dibaca setiap akan tidur dan
setiap akan kerja … Insya
Allah dalam dekat rezeki
mengalir deras menuju
anda)